MARKA HAKKINDA

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırdetmeye yarayan her türlü işarettir.

  • Bir ürünün ya da hizmetin değerini, kalitesini, menşeini, miktarını bildiren adlar yada işaretler marka olamaz. Örneğin Gemlik Zeytini, Bafra Pirinci, sandviç üreten firmanın sandviç markası, ekmekte “ekmek” markası, ayakkabıda ayakkabıcı vb. gibi.
  • Kamuya mal olmuş isimler, dini semboller adlar, ahlaka aykırı isimler, kamu kurum ya da kuruluşlarının adları.
  • Başvurusu yapılmış ya da tescil edilmiş bir marka ile birebir aynı olan markalar yada onlarla karıştırılma ihtimali bulunan markalar. Tanınmış markalar.

Tesciller Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapıldığından ve daha önce tescilli markaların tescili mümkün olmadığından marka araştırması yapmak zorunludur. Aksi takdirde yapılan masraflar boşa gidebilir.

Marka araştırmasının en sağlıklı yapılacağı yer Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Ancak bunu Marmara Patent aracılığıyla yapmak daha yararlı olacaktır. Çünkü marka snıflarını belirlemek ve benzerlik konusunda karar vermek uzmanlık gerektirmektedir.

Marka tescilini marka sahibinin bizzat kendisi veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Marka vekilleri yapabilir. Bu nedenle marka tescili yapmak isteyen kişi yada kuruluşlara vekil belgeleri olup olmadığı sorulmalıdır.

Marka tescili 10 yıllık bir koruma sağlar. Sürenin sonunda 10 yıl daha uzatılabilir. Yenileme 10 yılın bitmesine 6 ay kala yapılırsa Patent Enstitüsü az miktarda bir harç alır. 10 yılı geçerse 6 ay içinde de yenileme istenebilir. Ancak harç miktarı artar. Eğer 10 yılın dolmasından sonra ki 6 ayda geçirilirse marka düşer. Başkaları tarafından alınabilir.

Marka tescili yaptırmamak bir takım ticari riskler yanında ortaya çıkacak duruma göre cezai ve hukuki müeyyidelerinde gündeme gelmesine yol açabilir. Yıllarca kullanılan bir ismin değiştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir.

Tescilli bir markayı kullanmak 2 yıldan başlayan 4 yıla kadar çıkabilen hapis ve Milyarı aşan para cezalarını, malların toplatılmasını, maddi ve manevi tazminat ödenmesini gerektirebilir. Cezai ve hukuki yaptırımlar marka sahibinin şikayetine bağlıdır.

Marka gayrı maddi bir mülktür. Alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, haciz konulabilir, lisansla kullandırılabilir, teminat olarak gösterilebilir. Marka bir işletmenin en değerli malı ve hizmetidir. Sermayesidir. Tescil yaptırmamak bir çok şeye malolabilir. Ancak tescil ettirmenin hiçbir olumsuz sonucu yoktur.

Marmara Patent Ofisi, ücretsiz marka araştırması yapmak suretiyle zaman ve para kaybını önlemenin ötesinde, iyi eğitimli dinamik kadrosu ile sürekli danışmanlık hizmeti sunar. Tescil işlemlerini her aşamada hızla gerçekleştirir. Benzer marka tescil girişimlerine karşı müşterilerini uyarır. Gerekirse hem Türk Patent Kurumu’nda, hemde mahkemelerde koruma hizmeti sunar. Marka takip işlemini de ücretsiz yapar.

Markaların Koruma süresi 10 yıldır. Bu süre dolduktan sonra marka yenilemesi yapmak gerekir. Aksi takdirde marka düşer. Marka yenilemesi 10 yıllık sürenin dolmasına 6 ay kala (6 aylık süre içinde) yapılır. Eğer bu 6 aylık süre içinde marka yenilemesi yapılmazsa sonraki 6 ay içinde de marka yenilemesi yapılabilir. Ancak bu süre içinde yapılan marka yenileme de daha fazla harç ödenir. Bu süre içinde de marka yenilemesi yapılmazsa marka düşer. Başkası bu markayı tescil için başvurabilir. Eski marka sahibinin 2 yıl içinde yapılan başvurulara itiraz edebilmesi mümkündür.

Marka sahibi tescil ettirdiği markayı 5 yıl içinde kullanmak zorundadır. Aksi takdirde aleyhine dava açılarak markanın iptali sözkonusu olabilir.

Marka sahibinin hakları 6769 sayılı SMK’nın 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; marka sahibi kendisinden izin alınmadan markalı malların üretimini, satışını,ithal veya ihracını, ticari olarak depolanmasını ve kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. Bunun tek istisnası marka hakkının tüketilmesidir.

Öncelikle marka sahibi markasının tescil edilip edilemeyeceğini araştırmalıdır. Markalar hangi durumlarda tescil edilmez? Şu hallerde marka tescil edilemez:

  • Sözkonusu şekil veya sözcük marka olamayacak bir işaretse,ayırtedici özelliği yoksa (örnek “ben yolda yürürken” sözcüğünün ayırtetme vasfı yoktur)
  • İlgili sektörde (sınıfta) daha önce o marka tescil veya başvuru yapılmışsa,
  • Marka ürünün yada hizmetin özelliğini (cinsini, vasfını, coğrafi kaynağını, malın karakteristik özelliklerini vb. gösteriyorsa) Örnek: fırıncının “ekmek” sözcüğünü, zeytincinin “Gemlik Zeytini” ibaresini tescil ettirmek istemesi vb. gibi
  • Marka bir meslek gurubunun adını içeriyorsa (örnek sağlık sektöründe Dr. İbaresi vb. gibi)
  • Marka başka ülkelerin bayrak, nişan, ülke ismi gibi şeylerden alınmışsa (örnek Avrupa Birliğinin bayrağı)
  • Marka halka mal olmuş yaygın şekilde kullanılan bir ibare ise
  • Marka ahlaka ve kamu düzenine aykırı ise, tecil edilemez. Marka sahibinin öncelikle bunlara dikkat etmesi gerekir. Bir başka nokta markanın 10-12 aylık bir sürede tescil edileceğini ve bu sürede bir çok işlem yapılması gerektiğini düşünmelidir. Örneğin marka yayına çıktığında birisi buna itiraz edebilir. Bu yüzden marka itirazlarının bir patent bürosu ile takip edilmesi yerinde olur.

Marka araştırması, başvuru yapılması planlanan markanın daha önce bir başkası tarafından tescil edilip edilmediğinin araştırılmasıdır. Bu araştırma Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarından yapılır. Markalar sektör (sınıf) bazında tescil edildiği ve benzer markalar olması halinde de tescil gerçekleşmeyeceği için bu araştırma özellikli bir araştırmadır. Bu nedenle araştırmanızı bizim yapmamız ve sizi yönlendirmemiz daha doğru olacaktır.