MARKA TESCİL

     Tanım : Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

    Marka koruma süresi 10 yıldır. Süresi sona eren marka yenilenebilir. Yenileme süresi 10 yılın bitimine 6 ay kala yapılırsa ödenecek harç düşük olacaktır. 10 yılı 6 ay geçtikten sonra yapılan müracaatlarda geçerlidir. Ancak yatırılacak olan harç miktarı artar.

     Prosedür : Marka tescil prosedürünün ilk halkası marka örneğinin hazırlanmasıdır. Marka logolu veya logosuz olabilir. Marka örneği, marka nasıl kullanılacaksa o şekilde hazırlanır. İkinci aşamada markanın hangi sınıfta tescil edileceği belirlenir. Sınıfı belirlemek için Uluslararası NIS anlaşmasının marka tescil sınıfları kullanılır. Üçüncü aşamada markanın tescil edilip edilemeyeceğini belirleyen marka araştırması yapılır. Daha önce aynı adla bir marka tescil edilmişse veya bu yönde bir müracaat varsa marka tescili mümkün olmadığından yapılan masrafların boşa gitmemesi açısından öncelikle marka araştırmasının yapılması şarttır. Marka araştırması Patent Enstitüsünde yapılabileceği gibi Şirketimizin bilgisayar kayıtlarından da yapılabilir. Bundan sonra marka sahibinin bilgilerini içeren marka başvuru dilekçesi hazırlanır. Enstitü müracaat edilen markayı herhangi bir engel bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Kanun açısından bir engel yoksa resmi bültende yayına çıkarır. Markanın bültende yayınlanmasından itibaren 2 aylık bir itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde 3. kişiler tarafından herhangi bir itiraz yapılmamışsa marka kesinleşir ve müracaat sahibine marka tescil belgesi verilir.

    Hizmetlerimiz : Şirketimiz marka koruma hizmetleriyle ilgili olarak su hizmetleri sunmaktadır:

 • Marmara Patent Ofisi yurtiçi ve yurtdışı firmalara
      • Marka benzerlik araştırması (Ön araştırma)
      • Başvuru dosyasının hazırlanması
      • Belgelendirme işlemlerinin takibi
      • Tescil sonrası izleme ve varsa itiraz işlemlerinin yapılması
      • Marka devir işlemleri
      • Marka lisans işlemleri
      • Marka yenileme hizmetlerini sunmaktadır.