ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarım Nedir?

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.Tasarım: bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin,

çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.Tasarım: bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin,

yenilik (bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım “yeni” kabul edilir) ve
ayırt edici nitelik (bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır) şartlarına sahip olması gerekir.

Koruma kapsamı dışında tutulan tasarımlar;

  • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar; Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar;
  • Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Ayrıca tasarım koruması;

  • Üretim yöntemi, Ürünün kullanım amacı, Teknik faydaları
  • Fonksiyonel özellikleri,

gibi konuları içermemektedir.

Ülkemizde Tasarım Tescil Sistemi

Tasarım tescil sistemi ile ilgili genel şekil ve şartlar, ülkemizde 27/06/1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiştir. Ülkemizdeki tasarım tescil sistemi kısaca şöyle özetlenebilir; Tasarım tescili için yapılan başvuruların ilgili KHK’nın 3. maddesi kapsamına göre ve şekli (içerik) olarak incelenmesi, burada şekli inceleme , ilgili KHK ve Yönetmelik çerçevesinde, başvuru için gerekli evrakların bulunup bulunmadığının ve belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolüdür,Şekli incelemesi tamamlanan ve herhangi bir eksikliği bulunmayan başvuruların Endüstriyel Tasarım Siciline kayıt edilmesi ,Aylık olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanarak ilan edilmesi ,İlan edilen tasarımlara itiraz olması halinde, gelen itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,Yasal süresi (altı ay) içinde itiraz gelmeyen tasarımlar için belge verilmesi şeklindedir.Buradan da anlaşılacağı üzere, tasarım tescil başvuruları için yenilik araştırması yapılmamaktadır.

Neden tasarım tescili
Endüstriyel tasarımların tescillenmesi demek ürününüze bir kimlik kazandırılması ve tasarımın sadece size ait olduğunun garanti altına alınması demektir. Endüstriyel tasarımınızı korumak için en iyi yol Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak tescil ettirmektir.

Tasarım Hakkının Kapsamı
Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.