PATENT

Tanım : Patent, yeni, sanayiye uygulanabilen ve teknolojinin bilinen seviyesini aşan  buluşlar için ihdas edilmiş bir tescildir. İncelemeli patentlerde koruma süresi 20 yıldır.

Prosedür : İlk olarak eğer buluş bir kimyasal ürüne yada yönteme ilişkin değilse tescil edilmesi istenen buluşa ait  teknik çizimler hazırlanır. Teknik resimlerde ölçü kullanılmaz ve ayrıntısına girilmez. Buluşun çalışma şeklini anlatması ve ilgili parçaları numaralı olarak göstermesi yeterlidir. İkinci aşamada buluşu ayrıntıları ile açıklayan ve teknik resimlere atıf yapan buluş tarifnamesi hazırlanır. Tarifnamede teknolojik problem ve buluşun bu probleme getirdiği çözüm veya çözümler açıklanır. Buluşun tüm yönlerinin açıklanmasına, varsa alternatiflerinin anlatılmasına özen gösterilir. Üçüncü aşamada buluşa ait istemler hazırlanır. İstemler, teknik resimlere atıf yapmaksızın ve tarifnamedeki hususları aşmaksızın, buluşun korunması istenen özelliklerini olabilecek en kısa şekilde belirtir. İstemler elde edilecek sonucu, maksadı düzenler şekilde yazılmaz. Özelliği, buluşun özelliklerini anlatmasıdır. Son aşamada enstitünün bülteninde yayınlanmaya elverişli olacak şekilde ve 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde buluşun  özeti hazırlanarak enstitüye gönderilir.

Enstitü, özet, tarifname ve istemleri 551 sayılı kararname ve bunun nasıl uygulanacağını gösteren yönetmelik açısından   ve sadece şekli yönden inceler. Daha sonra birlikte çalıştığı patent ofisleri (Enstitüleri) aracılığıyla teknolojinin bilinen seviyesi araştırması yaptırır.Yani sözkonusu buluşun daha önce var olup olmadığı, bilinip bilinmediği yada bu alanda teknolojinin hangi düzeyde olduğu araştırması yaptırır. Daha sonra buluş enstitü tarafından yayına çıkarılır. Bu prosedür yaklaşık 24-28 ay arasında bir süreye tekabül eder.

Hizmetlerimiz : Şirketimiz patent koruma hizmetleriyle ilgili olarak şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Teknik resim ve çizimlerin hazırlanması ve teknik danışmanlık,
 • Tarifname ve istemlerin hazırlanması dosyalanması,
 • Gerekli durumlarda çeviri işlemlerinin yapılması,
 • Hukuki danışmanlık-Takip ve itiraz işlemlerinin yapılması,
 • Devir ve lisans işlemlerinin yapılması,
 • Takip ve itiraz işlemleri,
 • Yıllık ücretlerin takibi ve ödenmesi
 • Yurtdışı başvuru işlemleri

FAYDALI MODEL

 

Tanım : Faydalı Model, yeni, sanayiye uygulanabilen patentten farklı olarak teknolojinin bilinen seviyesini aşması gerekmeyen buluşlar için, bir anlamda “küçük buluşlar”, “ürün geliştirmeler için ihdas edilmiş bir tescildir. Yöntemlerde, kimyasal, medikal buluşlarda geçerli değildir. Koruma süresi 10 yıldır.

Prosedür : İlk olarak tescil edilmesi istenen buluşa ait  teknik çizimler hazırlanır. Teknik resimlerde ölçü kullanılmaz ve ayrıntısına girilmez. Buluşun çalışma şeklini anlatması ve ilgili parçaları numaralı olarak göstermesi yeterlidir. İkinci aşamada buluşu ayrıntıları ile açıklayan ve teknik resimlere atıf yapan buluş tarifnamesi hazırlanır. Tarifnamede teknolojik problem ve buluşun bu probleme getirdiği çözüm veya çözümler açıklanır. Buluşun tüm yönlerinin açıklanmasına varsa alternatiflerinin anlatılmasına özen gösterilir. Üçüncü aşamada buluşa ait istemler hazırlanır. İstemler, teknik resimlere atıf yapmaksızın ve tarifnamedeki hususları aşmaksızın, buluşun korunması istenen özelliklerini olabilecek en kısa şekilde belirtir. İstemler elde edilecek sonucu, maksadı düzenler şekilde yazılmaz. Özelliği buluşun özelliklerini anlatmasıdır. Son aşamada enstitünün bülteninde yayınlanmaya elverişli olacak şekilde ve 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde buluşun  özeti hazırlanarak enstitüye gönderilir.

Enstitü, özet, tarifname ve istemleri 551 sayılı kararname ve bunun nasıl uygulanacağını gösteren yönetmelik açısından   ve sadece şekli yönden inceler. Burada dikkat edilmesi gereken şey, enstitünün buluşu yenilik yönünden incelemeyip sadece şekli yönden incelemesidir. Patentlerde olduğu gibi faydalı modellerde de teknolojinin bilinen seviyesi araştırması yapılır. Enstitünün şekli incelemesi sonucu bir eksiklik bulunmazsa resmi patent bülteninde yayına çıkar. Buluşun yayına çıkmasından itibaren 3.kişilerin 3 ay içinde itiraz etme hakları vardır. İtiraz faydalı modelin yeni olmadığı veya çalışmasının mümkün olmadığı gerekçelerine dayandırılır. Faydalı modele herhangi bir itiraz olmazsa kesinleşir ve müracaat sahibine belgesi teslim edilir. Bu prosedür yaklaşık 18-24 ay arasında bir süreye tekabül eder.

Hizmetlerimiz : Şirketimiz faydalı model koruma hizmetleriyle ilgili olarak şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Teknik resim ve çizimlerin hazırlanması ve teknik danışmanlık, ·Tarifname ve istemlerin hazırlanması dosyalanması,
 • Gerekli durumlarda çeviri işlemlerinin yapılması,
 • Hukuki danışmanlık-Takip ve itiraz işlemlerinin yapılması,
 • Devir ve lisans işlemlerinin yapılması,
 • Takip ve itiraz işlemleri,
 • Yıllık ücretlerin takibi ve ödenmesi